GDPR

Dataskyddspolicy

Sqrtn Company AB hanterar personliga uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Syftet med denna dataskyddspolicy är att säkerställa att Sqrtn Company AB hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018.

Genom att du valt att kontakta Sqrtn Company AB och aktivt inlett ett samarbete med Sqrtn Company AB godkänner du Sqrtn Company AB´s dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner även att Sqrtn Company AB använder dina personuppgifter till att delge dig löpande information och erbjudanden utifrån Sqrtn Company ABs verksamhet.

Du ska kunna känna dig säker på att Sqrtn Company AB har en korrekt och säker hantering och att Sqrtn Company AB aldrig behandlar dina personuppgifter på ett sätt som Sqrtn Company AB inte får.
Det är Sqrtn Company ABs målsättning att följa alla gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd.

Denna policy är förankrad hos alla Sqrtn Company ABs medarbetare.

Vad räknas som personuppgifter?

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en person.

Personuppgifter är uppgifter som kan identifiera dig och den relation Sqrtn Company AB har till dig. 

Den typ av personuppgifter som Sqrtn Company AB kan spara är till exempel:

Direkt identifierade personuppgifter:

 • Namn
 • Faktura & leveransadresser
 • E-postadresser
 • Mobil- & Telefonnummer
 • Betalinformation

Indirekt identifierande information:

 • Ditt kön
 • Din ålder
 • Dina intressen

Relaterad information

 • Detaljer och inställningar för inloggning och hantering av Sqrtn Company ABs olika system
 • Cookies
 • Google Analytics

Hur samlas personuppgifter in?

Du tillhandahåller själv, direkt eller indirekt, dina personuppgifter till oss genom att ta kontakt med Sqrtn Company AB via exempelvis telefon, e-post, brev, webben, säljarbesök/kontakt, sociala medier och/eller olika evenemang.

I de fall Sqrtn Company AB tar en första kontakt med dig eller om särskilda behov föreligger kan nya samt kompletterande personuppgifter om dig inhämtas från annan källa såsom t.ex. folkbokföringsregistret, kreditupplysningsföretag eller liknande allmänt kända källor.

Vid kontakt med Sqrtn Company AB i din yrkesroll intygar du att du har rätt att företräda ditt företag och binda detta till debitering av Sqrtn Company ABs tjänster och produkter enligt våra betalnings- och faktureringsvillkor.

Vid val av att lägga till fler personer, d v s om du anmäler andra personer utöver dig själv från ditt företag, intygar du att du har rätt att företräda den personen och lämna dennes personuppgifter till oss för behandling enligt vår datapolicy.

Sqrtn Company AB värnar om din integritet och samlar inte in fler personuppgifter än Sqrtn Company AB behöver för att kunna erbjuda dig utnyttja våra tjänster och produkter samt ingå avtal med Sqrtn Company AB.

Vad händer med dina personuppgifter?

Sqrtn Company AB lagrar alla personuppgifter som är nödvändiga för att kunna ingå avtal och fullfölja de uppdrag vi avtalat med dig och för att identifiera dig och den relation Sqrtn Company AB har till dig. Sqrtn Company ABs syfte är att därigenom så effektivt som möjligt tillhandahålla, utföra, hantera, debitera och förbättra våra tjänster och produkter gentemot våra befintliga och nya kunder samt kunna upprätthålla kontakt för information, utveckling och supporthantering.

Sqrtn Company AB kan även använda dina kontaktuppgifter till att informera om erbjudanden, nyheter, tips eller på olika sätt undersöka hur nöjda ni är med de tjänster och produkter ni utnyttjat hos Sqrtn Company AB.

Vill du inte ha den sortens information kan du kontakta Sqrtn Company AB. på info@sqrtncompany.com eller avregistrera dig i samband med de utskick du får.

Tillhandahålls inte kompletta personuppgifter på begäran kan inte avtal slutas mellan dig och Sqrtn Company AB.

Vi behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande rättsliga grunder:

 • Avtal, genomförande och fakturering - Avtal
 • Ta betalt för tjänster och produkter - Rättslig förpliktelse
 • Informera om Sqrtn Company AB och dess tjänster samt produkter - Intresseavvägning
 • Marknadsföra Sqrtn Company AB med exempel från din verksamhet - Samtycke
 • Marknadsföring och försäljning - Intresseavvägning

Hur lång tid sparas mina personuppgifter?

När du lämnar dina personuppgifter till Sqrtn Company AB ger du ett medgivande till Sqrtn Company AB att registrera, lagra samt behandla de angivna uppgifterna för ovan nämnda ändamålen. Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna fullgöra de lagstadgade skyldigheter som åvilar oss, till exempel bokföringslagens krav på lagring av bokföringsmaterial.

Sqrtn Company AB sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för respektive syfte och tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Sqrtn Company AB kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen, då till exempel om det pågår en juridisk process.

Kommer mina personuppgifter delas vidare?

Sqrtn Company AB förbinder sig att inte vidarebefordra dina registrerade personuppgifter till annan part än de samarbetspartners eller leverantörer vi använder för att kunna utföra och fullgöra de uppdrag och skyldigheter Sqrtn Company AB avtalat med dig eller i annan utsträckning förutsatt att Sqrtn Company AB är skyldiga att göra så enligt lag.

Debitering

Sqrtn Company AB kan kontrollera kunder hos kreditupplysningsbolag, för att kunna analysera vilka betallösningar som ska erbjudas kunden. Kunden läggs in där för att Sqrtn Company AB ska kunna fortsätta sälja varor/tjänster till kunden, så att Sqrtn Company AB får reda på om det skulle hända något med kunden som förändrar betalningsmöjligheterna.

Bank- och kreditkortsföretag kan också få tillgång till personuppgifter vid betalningar.

Google Analytics

Eftersom Sqrtn Company AB använder Google Analytics kommer dina personuppgifter även att lämnas ut till Google. Med anledning av detta kan dina personuppgifter komma att vidarebefordras till, och lagras på, Googles servrar som finns placerade runtomkring i världen. Google kan även komma att överföra dina personuppgifter till tredje man för det fall det krävs enligt lag eller när sådan tredje man behandlar informationen på uppdrag av Google.

Omnisend

Sqrtn Company AB använder en extern lösning för distribution av nyhetsbrev. När du blir kund hos Sqrtn Company AB registreras din angivna e-postadress som mottagare av vårt nyhetsbrev i vårt konto hos Omnisend Egen anmälan till Sqrtn Company ABs nyhetsbrev sker via vår webbplats sqrtncompany.com. Genom att anmäla dig och ange dina e-postuppgifter godkänner du att dina personuppgifter får lagras hos Omnisend enligt deras riktlinjer och användas för Sqrtn Company ABs syften i enlighet med Sqrtn Company ABs datapolicy. Du kan närsomhelst avregistrera dig som mottagare av nyhetsbrev hos Omnisend genom att använda länken i våra utskick. 

Lucky Orange

Sqrtn Company AB använder Lucky Orange för att slumpvis spåra besökares beteendemönster på sqrtncompany.com. Detta gör vi i syfte att förbättra och vidareutveckla våra produkter. All data och statistik som samlas in genom Lucky Orange lagras enligt Lucky orange´s riktlinjer under ett anonymt ID och kan inte spåras till dina personuppgifter. 

Link Mobility

Sqrtn Company AB använder en extern lösning för distribution av sms. När du blir kund hos Sqrtn Company AB registreras ditt angivna telefonnummer som mottagare av våra smsutskick hos vårt vårt konto hos Link Mobility. Egen anmälan till Sqrtn Company ABs nyhetsbrev sker via vår webbplats sqrtncompany.com. Genom att anmäla dig och ange ditt telefonnummer godkänner du att dina personuppgifter får lagras hos Link Mobility enligt deras riktlinjer och användas för Sqrtn Company ABs syften i enlighet med Sqrtn Company ABs datapolicy. Du kan närsomhelst avregistrera dig som mottagare av smsutskicken hos Link Mobility genom att svara SQRTNSTOP till nummer 71550. 

Smile Kundklubb

Sqrtn Company AB använder en extern lösning för kundklubb. När du blir kund hos Sqrtn Company AB registreras dna personuppgifter för vår kundklubb och bonus genom konto hos Smile. Egen anmälan till Sqrtn Company ABs kundklubb sker via vår webbplats sqrtncompany.com. Genom att anmäla dig och ange dina personuppgifter godkänner du att dina personuppgifter får lagras hos Smile enligt deras riktlinjer och användas för Sqrtn Company ABs syften i enlighet med Sqrtn Company ABs datapolicy. Du kan närsomhelst avregistrera dig som medlem i vår kundklubb genom att avregistrera dig som kund via email till info@sqrtncompany.com.

Cookies

En cookie är data som skickas från en webbplats och lagras lokalt i besökarens webbläsare medan den besöker en webbplats. När besökaren besöker samma webbplats igen så kan data som är sparad i cookien hämtas upp och uppdatera webbplatsen om besökarens tidigare aktiviteter.

Sqrtn Company AB använder cookies för att underlätta analyser av trafiken samt skapa en bättre användarupplevelse på våra webbsidor. Det kan till exempel innebära att Sqrtn Company AB sparar historisk information från de sidor som tidigare besökts.

Specifik information om lagring och hantering av cookies vid användning av vår webbplats presenteras för godkännande i samband med ditt första besök hos sqrtncompany.com.

Inloggningsuppgifter hos Sqrtn Company.

Dina privata inloggningsuppgifter till Sqrtn Company ABs produkter ska hanteras som en värdehandling och bör skyddas. Dessa får inte lämnas ut till annan än sådan person som äger rätten att hantera den för er räkning.

Var behandlas mina personuppgifter?

Sqrtn Company AB strävar efter att skydda dina personuppgifter och Sqrtn Company AB hanterar endast den specifika information som behövs för tillfället av de personer som behöver den.

Sqrtn Company AB vidtar de tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade, förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem.

Sqrtn Company AB strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Dock kan dessa i vissa situationer behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller underleverantör. Sqrtn Companyl AB kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Mina rättigheter

Du har rätt att på begäran få ut vilken information Sqrtn Company AB har registrerad om dig. Du har även möjlighet att korrigera eventuella fel samt begära radering av dina uppgifter om de inte längre är nödvändig för det syfte de blev insamlade för. Det kan dock finnas lagkrav som gör att Sqrtn Company AB inte kan radera dina uppgifter. Sådant krav kan t ex vara bokförings- och skattelagstiftning eller lagar om konsumenträtt.

Kontakta Sqrtn Company AB gällande GDPR

Om du anser att Sqrtn Company AB hanterar dina personuppgifter felaktigt tar Sqrtn Company AB gärna emot synpunkter och förbättringsförslag. Då mailar du till info@sqrtncompany.com och märker meddelandet med "Att: Dataskyddsombud" alternativ skickar ett brev till:

Sqrtn Company AB
Att: Dataskyddsombud
Bangårdsgatan 2G
83157 Östersund

Dataskyddsombud: Rasmus Molund

rasmus@sqrtncompany.com

Eftersom det är viktigt att Sqrtn Company AB inte lämnar ut dina personuppgifter till någon annan, måste begäran vara underskriven och en kopia av identitetshandling med din underskrift bifogas.

Ni kan också alltid kontakta datainspektionen@datainspektionen.se om ni har invändningar mot hur era personuppgifter behandlas.

Ändring av data- & integritetspolicy

Ändring av integritetspolicyn kan ske när som helst. Den senaste versionen ligger alltid tillgänglig på Sqrtn Company ABs hemsida, https://sqrtncompany.com/pages/terms-and-conditions

Sqrtn Company ABs dataskyddspolicy uppdaterades senast 2021-01-01